قرآن از نگاه پیامبر اعظم(ص)
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه پیام، شماره 79
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است که قرآن را از نگاه پیامبر ترسیم نماید. حقیقت قرآن، حرمت‏قرآن، رنجش پیامبر از انزواى قرآن، از مواردى است که این نوشتار در تشریح آن‏کوشش مى‏نماید. کلید واژه‏ها: قرآن، پیامبر اعظم(ص)، معجزه جاودانه. هر نسل، نیازمند پیامبرى است که میان خدا و انسان، پیوند وحیانى ایجاد کند و هدایت‏جامعه را برعهده گیرد. اثبات نبوّت هر پیامبرى تنها با سند خاصّ الهى ممکن است، وگرنه‏مردم تسلیم آنان نمى‏شوند؛ به سان سفیرى که براى معرّفى خود، مدرک خاصّى از کشورش‏به همراه مى‏آورد تا سفارتش رسمیّت یابد. هر پیامبرى هم باید سند زنده و دلیل استوارارائه دهد تا بتواند نبوت خود را اثبات کند که در علم کلام، از آن به معجزه تعبیر مى‏شود.معجزه یعنى دلیلى که دیگران از انجام و عرضه آن و همانندش عاجز و ناتوانند. پیامبر اسلام نیز چون دیگر پیامبران براى اثبات ادّعاى خود، معجزه‏هایى داشته است‏که از جمله آنها مى‏توان به قرآن، اشاره نمود که در این مقاله به جایگاه و منزلت آن در منظرپیامبر(ص) مى‏پردازیم.